– Når eg pratar med ungdom fortel dei at det er vanskeleg å sjå framover