Glad og audmjuk for tilliten, no er ambisjonen å verte fylkesordførar