Skuleleiarane i Ulstein og Hareid: – Eit verktøy borna ikkje nødvendigvis er i stand til å handtere