Volda-politikarane bestiller ekstern evaluering av PP-tilbodet