Kraftig salsvekst for sport og fritid på nett i koronatida