I Hareid har 7 område hatt folketalsnedgang, mot 3 i Ulstein.

Det er verdt å merke seg at velutbygde bustadområde som Bigset og Geilane i Hareid registrerer til dels stor tilbakegang i folketalet. Forklaringa må vere at det har vore lite nybygging der desse ti åra og at det i mange heimar er slik at borna har flytta ut. Utviklinga for Skeide-området i Ulstein må ha same forklaring.

Det er elles eit klart trekk ved statistikken at område med store jordbruksareal har eit relativt stabilt folketal. Døme på det er Flø, Haddal, Ulstein og Grimstad.

Vi har rangert statistikkmaterialet for begge kommunane. I parentes: folketalet i 2016.

Ulstein område med folketalsauke:

Sundgot 272 (1055)

Ulsteinvik 238 (468)

Holseker nedre 198 (461)

Hofset 191 (870)

Osnes øvre 156 (1027)

Osnes nedre 126 (417)

Saunes   99 (512)

Holseker øvre m/Hofsetmarka   76 (1142)

Dimna   73 (320)

Hasund   63 (504)

Flø   17 (    181)

Ulstein   14 (272)

Garnes   11 (92)

Ulstein område med folketalsnedgang:

Skeide -11 (269)

Haddal -  2 (413)

Eiksund -  1 (310)

Hareid område med folketalsauke:

Ytre Hareid 247 (1213)

Indre Hareid 148 (456)

Korsnes-Håbakk 109 (423)

Liavågen   85 (628)

Brubakken   39 (429)

Snipsøyrdalen   30 (213)

Brandal-Kvitneset   20 (166)

Øvrelid-Alme   13 (161)

Rise   10 (66)

Grimstad     7 (86)

Brandal-Indredalen   1 (201)

Hareid område med folketalsnedgang:

Bigset - 67 (410)

Geilane - 29 (223)

Bjåstad - 24 (133)

Holstad-Gjerde - 16 (56)

Røyset - 10 (118)

Hjørungneset-Åsen-Overå    -9 (166)

Plassane   - 2 (31)