Teknisk utval i Ulstein kommune gjekk samrøystes inn for å forsyne innbyggjarane i Haddal og Eiksund med vatn frå Garnesvatnet. Saka går vidare til kommunestyret som har møte førstkomande torsdag. Innbyggarane i dei to bygdene får i dag vatnet sitt frå Mørkevatnet.