Jollaer kvit med grøn innreiing. Det låg eit par årar i henne. Politiet rekna med at jolla har slite seg ein stad. Ho er no dregen opp på land og ligg ca 150 meter frå parkeringsområdet ved sanden. Dei som meiner å vite kven som eig jolla kan kontakte politiet.