Kontraktsverdien er på 285 millionar kroner, og skipet skal leverast i mars 2009. Myklebust har no ein ordrereserve på ni farty til ein samla kontraktsverdi på 1,7 milliardar kroner. Konsernet Kleven Maritime har ein ordrereserve på heile 29 skip til ein kontraktsverdi på 9,2 milliardar! Skipet som no er tinga, skal bli 93 meter langt og 16,6 meter breitt; tauekrafta er på 100 tonn. Farten er utrekna til 20 knop, og innreiinga får fasilitetar for eit mannskap på 40. Med denne kontrakten har Myklebust Verft AS tre kystvaktfarty i ordre og stadfester den sterke posisjonen sin som leiande leverandør av desse avanserte skipa. Verftet har tidlegare levert kystvaktfarty til Færøyane, Frankrike og Norge. Designet til det nye fartyet har typenemninga "VS 794 CGV", og er utvikla i nært samarbeid mellom verft og reiarlag. Det er designa av Vik-Sandvik på Fitjar. Desse kystvaktfartya blir dei første i sitt slag som er utvikla med hybrid framdriftsmaskineri basert på gass og diesel. I tillegg til slepe- og redningsoppdrag skal fartya også kunne samle opp olje og drive brannsløkking.