Ulstein Høgre hadde nominasjonsmøte 19. februar. Nominasjonsnemnda, der Tor Meinseth er leiar, hadde på førehand oppmoda nye folk om å melde seg, og Meinseth er godt nøgd med lista. Vi har vore opptekne av å få ei balansert liste, både når det gjeld kjønn, alder og geografi. Eg skulle ønske vi hadde fått fleire kvinner til å stå på lista, men det var dette vi klarte, forklarer han. Dei fleste på lista er i alderen 30-40 år, 2-3 personar er over 50 og berre to personar er over 60. 1. Jan Berset 2. Tor Meinseth 3. Heidi Strand 4. Håkon Waage 5. Kari Hofseth Berge 6. Harald R. Ulstein 7. Peter Pilskog 8. Kristin Overvåg 10. Stig Brautaset 11. Randi Moldskred 12. Kjell Olav Kleppe 13. Arve Overvåg 14. Kjetil Hasund 15. Lise Antonsen Ulstein 16. Ole Kristensen 17. Egil Ulfstein 18. Tonje Alvestad 19. Jan Haraldsvik 20. Hans Børre Fiskaa 21. Arthur Solvåg 22. Øyvind Kamsvåg 23. Anita Lillenes 24. Gro Anita Engh 25. Odd Petter Meinseth 26. Mary Kleven Brekke 27. Hans Petter Thoresen Ulstein 28. Runar Inge Muren 29. Tor Arild Haddal. Vi håper på eit godt val, men det er det sjølvsagt innbyggjarane i Ulstein som bestemmer, seier Meinseth. Han meiner Ulstein Høgre har gjort mykje bra i opposisjon i inneverande periode. Etter valet i haust er målet å kome i koalisjon med eit eller fleire parti, slik at dei til saman kan få fleirtal. Men kva parti som er aktuelle å samarbeide med, vil Tor Meinseth ikkje flagge no. Programmet til Ulstein Høgre er heller ikkje klart. Men ein ting er Meinseth skråsikker på: Vi skal vere resultatorienterte til dei grader. Forretning- og industrien går fint i Ulstein. Men infrastrukturen er Ulstein Høge ikkje nøgd med. Vi må få ny skuleveg i sentrum. Vegen i Holsekeren må bli betre, og vegstubben som knyter Anholen og Onglasetra saman må snart kome. Når desae vegane er på plass vil trafikken bli tryggare også i Hofsetvegen. I tillegg vil Høgre jobbe for at gang- og sykkelvegen mellom Ulstein og Hareid skal bli etablert, og at det blir bygt sykkel- og gangvegen på strekninga Kleven til Straumane. Dessutan må vi få gang- og sykkelsti som er tilrettelagt for rullestolbrukarar frå Ulshaugen til Alvehaugen. Og ikkje minst skal vegane oppgraderast. I dag er mange av dei så holete at det er ei skam. I tillegg må vi få fleire parkeringsplassar i sentrum, under jorda. Tor Meinseth er nominert på 8.-plass på fylkestingslista til Høgre. Og kjem han inn på fylkestinget er der ei sak han frå første dag kjem til å kjempe for: at gravplassen i Ulstein også i framtida skal vere på Osnes.