– Det kanskje mest krevjande stykket eg har spelt

foto