Legg ned ein stor innsats for å gjere Myrtunet klart: – Her får dei det fint

foto