Ønskjer saka godt utgreidd før ein byggjer ny barnehage