Set opp renta ytterlegare: – Prisveksten er framleis for høg