– Kvinnehelse er ikkje interessekamp, men grunnleggande pasienttryggleik