Norke av kontraktane gjeld utvikling av nye og innovative system mot marknadsleiadne kundar - og har eit stort potensiale.

- Det er ekstra hyggeleg for Evomec å kunne inngå nye kontraktar med store selskap innafor seismikkmarknaden, seier Sandnes, som no ser teikn til ei betring i seismikk-marknaden og ventar seg ytterlegare oppgang utover i året. - Vi kjem til å få ein vekst i 2010 i høve til 2009, og vi har god tru på at 2011 kan bli eit godt år, seier Sandnes.