Elevane ved Sunnmøre folkehøgskule skal ha innsamlingsaksjon for jordskjelvofra på Haiti. Elevane skal gå med bøsse i Ulsteinvik og Hareid. Innsamlingsaksjonen er førstkomande torsdag (21. januar) på ettermiddagen. SUFH-elvene er fordelt på forskjellig område. Følgjande område er alt avtalt: Blåhuset (Ulsteinvik), Rema 1000 (Ulsteinvik), Elkjøp (Ulsteinvik), Coop Prix (Hareid) og ferjekaia på Hareid. Pengane går til Kirkens Nødhjelp (KN) som hovudsakleg jobbar med vassreinsing og naudhjelpsforsyningar på Haiti. Den internasjonale linja har alt samla inn i overkant av 1300,- ved sal av vaffel på SUFH som ei byrjing og medvitgjering om tragedien som nyleg har råka Haiti. Samstundes freistar den internasjonale linja å få sponsorar frå det lokale næringslivet til å gje pengar til innsamlinga. Laurdag skal konfirmantane i Ulsteinvik samle inn pengar for Haiti.