Det danna seg lange køar med bilar på kvar sida av Eiksundtunnelen då tunnelen var stengt i føremiddag. Statens Vegvesen informere om kunne informere om at tunnelen var mellombels stengt på grunn av bilberging. Mre.no kunne melde at det var ein buss som fekk motorstopp. Bussen skulle så bli taua ut av tunnelen før dei opna Eiksundtunnelen for trafikk igjen. Men kvart over elleve skal bussen ha køyrd ut av tunnelen for eiga maskin. Det var mangel på diesel som gjorde at han fekk motorstopp. Så tunnelen er no open att.