- Ei unik moglegheit til å ta vare på eit ikonisk bygg

foto