Fire statsrådar inviterer ferjefylka til krisemøte

foto