Fire statsrådar inviterer ferjefylka til krisemøte