Tjuven hadde brote opp ein garasjeport og teke seg inn i forretninga. Der forsynte han seg med om lag 600 kroner frå kassa. Elles er det førebels uvisst om noko anna er borte.

Politiet har vore på staden og gjort sine undersøkingar, og saka blir etterforska vidare av lensmannen.