Ønsker å hjelpe andre i ei tøff tid – gav gåvesjekk til Frivilligsentralen

foto