Lønnskompensasjonsordninga til regjeringa blir lagt fram fredag