Nær og personleg bisetjing for søstrene som omkom i lynnedslaget i Hareid