Framleis ikkje klart kven som er fylkesordførarkandidat