Rolls-Royce skal levere vinsjar og komplette system for tryggare dekksoperasjonar til to ankerhandteringsfartøy som skal byggast av STX Brasil Offshore for det norske rederiet DOF. Kvart fartøy vil ha den største vinsjpakken levert til Brasil nokon gong, med over 1000 tonn dekksmaskineri frå Rolls-Royce om bord. - Dei kraftige vinsjane vil sette fartøya i stand til å drive ankerhandtering ned til 3000 meters djup, seier Ottar Antonsen, som er salssjef for dekksmaskineri, i ei pressemelding. Inkludert i leveransen er ei nyvinning som Rolls-Royce har utvikla for handtering av torpedoanker. Det største oljeselskapet i Brasil, Petrobras, utvikla denne typen anker for å takle sjøbotnen og dei store havdjupa utanfor Brasil. Selskapet valde Rolls-Royce si løysing for å handtere ankera i det dei forlet eller vert vinsja om bord i fartøyet. Eit torpedoanker veg 130 tonn, medan eit vanleg anker veg om lag 22 tonn. Løysinga er ein del av Rolls-Royce sitt system for tryggare dekksoperasjonar. - Vi har vore aktive i den brasilianske offshoremarknaden sidan 1982, og har eit nært og godt forhold til Petrobras. Vi aukar no serviceaktivitetane i landet, og i juni opnar nye fasilitetar i Rio for å betre servicen til kundane våre, seier Ottar Antonsen.