Rolls-Royce har inngått kontrakt med reiarlaga Bastø-Fosen og Fjord1 om levering av azimunth propellsystem til fem ferjer. Ferjene skal etter planen setjast i trafikk på norskekynsten sommaren 2016.

Kontrakten har ein samla verdi på om lag 60 millionar norske kroner for Rolls-Royce. Pendelferjene blir bygde i Tyrkia på verfta Sefine, Cemre og ADA. Alle ferjene er designa av Multi Maritime.

Kontraktane omfattar azimuth-propellar til to ulike seriar ferjer, totalt fem ferjer, med opsjon for utstyr til ei sjette ferje.

Tre av ferjene er tinga av Bastø-Fosen. Dei blir 42 meter lange og får kapasitet til 600 passasjerar, 200 bilar og mellom 24 og 30 lastebilar. Dei to ferjene til Fjord1 blir 74 meter lange og får kapasitet til 60 bilar og 199 passasjerar.

- Vi er stolte over å bira til utviklinga av dei nye ferjene, som er ein viktig del av vegnettet langs kysten vår. Norske ferjereiarlag har lege i forkant med å bruke ny teknologi i mange år, og dei tek i bruk miljøvennlege og robuste løysingar, seier Matias Mork, salssjef for propulsjon hos Rolls-Royce Marine i Ålesund.