Så er det offisielt: Anleggsarbeidet på Kvivsvegen startar den 22. januar, melder Møre-Nytt. Leiv Arne Grimstad Denne dagen vil offisielle delegasjonar markere anleggsstarten både på Grodås-sida og Kalvatn-sida. I samband med anleggsstarten blir det også arrangert ein stor næringskonferanse i Loen. Tittel: "Treffpunkt Kviven 2009". Konferansen blir halden dagen før arbeidet startar. Oddbjørn Pladsen i Statens vegvesen meiner ein må markere starten på Kvivsvegen like høgtideleg som då starten på Eiksundsambandet vart markert i februar 2003. Kvivsvegen vil knyte Søre Sunnmøre nærare Nordfjord og Austlandet.