Hareid-Sulesund-sambandet hadde ein nedgang i talet på frakta bilar på 1,3 prosent i 2015, viser tal frå fylkeskommunen.

Av dei større sambanda minka også Volda-Folkestad (- 5,3 prosent).

Medan både Festøy-Solavågen og Molde-Vestnes fekk ein trafikkvekst på 2,4 prosent. Magerholm-Aursnes auka med 1,5 prosent.

Molde-Vestnes er framleis det største sambandet i fylket, følgt av Hareid-Sulesund, Magerholm-Aursnes og Festøy-Solavågen.

Regulariteten er over 99 prosent på alle ferjesambanda i fylket. Hareid - Sulesund hadde flest attståande køyretøy i 2015.