Grunnlaget for politimeldinga er observasjonarrektorane ved Ytre Herøy ungdomsskule og Moltu barneskule hargjort.

For i perioden 1.- 4. desember har det vore forsøkt å setjebegge skulane i brann.

Gjorde fleire forsøk

I det offentlegedokumentet frå Herøy kommune til Herøy og Sande lensmannskontor,står det skrive at det har vore forsøkt å setje fyr på papir- ogbossdunkar, samt sjølve bygningskroppen ved begge skulane.

RektorHilde Hestås ved Moltu barneskule rapporterer i meldinga ateldspåsetjinga truleg har skjedd i helga 1. og 2. desember.

– Dethar vore brent avispapir og ein genser av syntetstoff utanforinngangane på baksida av skulen. Oske og brennande restar vartfunne på fleire plassar, også i bossdunken ved ballbingen, skrivHestås.

Rektor Ole Frank Bakken ved Ytre Herøy ungdomsskule harlevert observasjonar frå assisterande rektor ved skulen, som erskremmande lik tilfella ved Moltu barneskule.

– Sundag 04. desemberblei det oppdaga skadeverk og forsøk på eldspåsetjing utanforskulen. Ein bossdunk var trilla ned til volleyballområdet ogforsøkt påtent, medan ein annan låg velta ved skulen. I tillegg varpapir sett fyr på i nærleiken av grusbana ved skulen. På veggenetil skulen er det sot tre plassar, som kan tyde på leiking med eld.På mopedskuret ser det ut som at nokon har forsøkt å sette fyr medein lighter. Det er også surra teip rundt søyler som har blitt settfyr på. Vidare er det sett fyr på papir ved inngangspartiet tilmopedskuret, meldar rektor Bakken på vegner av assisterande rektorved skulen.

Har levert dokumentasjon

I politimeldinga til Herøy og Sande lensmannskontor, har kommunensamla inn ei rekkje bilete frå skuleområda som syner ugjerningane.

Dei skriv at bileta godt syner den uønska aktiviteten som stårbeskrive i meldinga, men at det diverre blei rydda ved Ytre Herøyungdomsskule før bileta blei tekne.

Ukjend gjerningsperson

Herøykommune skriv vidare at dei ikkje kjenner til kven som står bakugjerningane, men presiserer at det tidlegare har vore forsøkt åsette fyr på Moltu barneskule og Ytre Herøy ungdomsskule.

– Detførre forsøket med eldspåsetjing ved Moltu barneskule vartetterforska av Herøy og Sande lensmannskontor. Saka blei den ganglagt bort. Etter det Herøy kommune kjenner til, fans det konkretetips om gjerningspersonen utan at politiet fann grunnlag for åforfølgje saka vidare, skriv kommunen.

Tilfellet ved Ytre Herøyungdomsskule blei løyst i Konfliktrådet med forlik mellom Herøykommune og ei gruppe elevar ved skulen.

Er uroa

Meldinga til Herøyog Sande lensmannskontor er underskriven av Herøyordførar ArnulfGoksøyr, som avsluttar med å informere om at kommunen er uroa overden siste tids forsøk på eldspåsetjing ved skulebygg i Herøy.

–Forsøka på eldspåsetjing har ikkje medført større skadeverk, menHerøy kommune er uroa over leik med eld, anten den er forsettlegeller aktlaus, i verste fall kan få dramatiske konsekvensar,praktisk som økonomisk, for både kommunen som bygningseigar og forgjerningspersonen og dei føresette sjølv, avsluttar ordførarenbekymra.

Har ingen handfaste bevis

Det lukkast ikkje for VikebladetVestposten å kome i kontakt med lensmann Per Otto Myklebust vedHerøy og Sande lensmannskontor for ein kommentar til saka.

Etterforskningsleiar Grete Hjelle ved Ulstein og Hareidlensmannskontor som sit på saka, kan opplyse at politiet har sværtlite informasjon å gå etter.

– Vi vil halde fram medetterforskinga, og sjå om det fins opplysningar som kan vere med påå finne ut kven som står bak.