Store urørte naturområde i Noreg trua av vindkraftutbygging

foto