Mattilsynet – Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal har på grunnlag av forslag frå kommunane og utsegn frå Mattilsynet sitt distriktskontor for Sunnmøre, oppnemnt Dyrevernnemnd for Søre Sunnmøre, skriv ulstein.kommune.no Frå Ulstein kommune er Oddny Våge Ulstein som medlem og Hege Borgeteien Hansen valt inn som varamedlem. Nemnda si oppgåve er å arbeide for at dyrevernlova vert følgt i distriktet. I alt er det fem faste medlemmer og fem varamedlemmer i nemnda.