Mannen, som er 43 år gammal vart funnen av ein arbeidskamerat, som umiddelbart kontakta politiet. Mannen vart sendt til sjukehuset for obduksjon, men lensmann Per Otto Myklebust opplyser at det ikkje er mistanke om noko kriminelt.