Det er ikkje rett at nokon i leiinga av Rolls-Royce Marine jobbar for å få til eit eigarskifte, svarer informasjonsdirektør Arnfinn Ingjerd. Artikkelen som stod på trykk i DN laurdag 20. januar er bygd på spekulasjonar, meiner Ingjerd. At Aker Yards i det siste har utvikla eigne skipsdesign i staden for å kjøpe teikningane frå Rolls-Royce har heller ikkje ført til uro i leiinga til Rolls-Royce Marine. Organisasjonen er ikkje prega av uro. Ordrebøkene er tjukkare enn nokon gong. Hovudfokus hos oss no er på å levere varene i rett tid. Konkurranse har vi alltid hatt, og det kjem vi til å ha i framtida også, svarer informasjonsdirektøren.