Ein ny salsframstøyt starta måndag denne veka. Tussa vil kunne levere fiber til alle som inngår kontrakt i løpet av 2012.