Gry Nordal kom tidlegare i år med forslag om å kutte ut den tradisjonsrike turane til Polen. Både av økonomiske årsaker, og fordi Fylkesmannen meiner dei bryt med gratisprinsippet.

Men Jan Arild Bjåstad, leiar i foreldregruppa for polenturen, fortel at dei då stoppordren kom, alt var komne langt i planleggingsprosessen. Etter ein del diskusjon har det derfor blitt semje om at turen til Polen i 2013 skal gå som planlagt. Deretter vil det bli slutt på turar til Polen i regi av skulen og i samarbeid med Hareid kyrkje.

Jan Arild Bjåstad opplyser at foreldre og føresette no går inn i ein intens periode for å finansiere polenturen. Dei har vaska båt ved Ulstein Verft, og har no tinga inn ein container full av juletre.

– Containeren med edelgran kjem komande måndag, og vi vil ta oppstilling i Hareid sentrum. All inntekt går til å finansiere turen til Polen, fortel Bjåstad.

Totalt er det 125 ungdomar og vaksne som har meldt seg på turen med Aktive Fredsreiser.