Laurdag ettermiddag vart det klart at dei kabintilsette hjå Widerøe går med på ei ny kollektivavtale og at streiken er over.

Natt til onsdag gjekk 312 kabintilsette ut i streik, noko som har lamma flytrafikken til Widerøe.

Konflikta mellom Widerøe og dei kabintilsette har i fylgje Widerøe sine nettsider handla om at dei kabintilsette har sett fram ynskje om å ha forhandlingsrett på den kollektive pensjonen i Widerøe. I løysinga har det vorte ei lokal avtale som sikrar forhandlingsrett på dei delar av pensjonsordninga som ikkje er kollektiv og som ikkje gjeld for alle dei tilsette i selskapet.

Det vil framleis ta litt tid før alle Widerøe sine ruter er tilbake i vanleg drift. Til saman har om lag 25.000 reisande vorte råka av konflikta.