Sjå den offisielle minnemarkeringa i Møre og Romsdal