Her kjem det ei nødvendig oppgradering – vegen blir stengt i ein månad