Det blir ikkje nedlegging av skular, dersom tilrådinga til kommunedirektøren blir vedtatt