Vil setje ned eigedomsskatten og utsette barnehage