"Ein felles statleg løysning er difor ein føresetnad for at innbyggarane får ei løysning som fungerer over heile Noreg, ikkje berre innanfor kvar helseregion."