- 15.000 plassar betyr at vil kome opp mot 100 nye asylmottak over alt i landet. Og vi ønskjer å bidra så godt som vi kan, fortel dagleg leiar i Link, Hallstein Saunes, til smp.no.

Link har i dag mottak i Ulstein, Hareid og Volda. For å kunne etablere nye mottak er Link no på jakt etter eigna eigedomar.

- Vi er interesserte i å kome i kontakt med folk som har eigna eigedomar. Og då snakkar vi ikkje om enkeltståande hus og hytter, men om større bygningar, seier Saunes til smp.no.

På Fylkesmannen si liste for moglege lokalitetar for asylmottak, som blei lagt fram denne veka, står mellom anna den tidlegare industrihallen til Ahlsell i Saunesmarka.