Politiet har etter å ha sett på saka, kome fram til at utsleppet av diesel som vert karakterisert som relativt lite, skal ha skjedd ein time tidlegare. Det vart lokalisert like ved Marine Harvest på Eggesbønes.

Det vert oppretta sak mot vedkomande som står bak ugjerninga.