Løyvet er knytt til Hareid Taxisentral. Vedtaket har vore gjennom ein klagerunde, utan at det har kome inn klager. Løyvet er dermed permanent. Drosja skal vere merka med eit spesielt tilkomstsymbol for funksjonshemma. Finvik kan starte opp etter nærare avtale med Hareid Taxisentral.