(Fosnavåg/Oslo 1. november 2012) Havila Shipping ASA leverer kraftig betra tal for 3 kvartal. Resultatet før skatt er 21, 2 millionar kroner. Det gode kvartalsresultatet gjer at offshore-reiarlaget har eit positivt resultat før skatt på 6,8 millioner kroner for året så langt – ei betring på knapt 90 millioner kroner i forhold til fjoråret.

For verkeleg å underbyggje at Fosnavåg-reiarlaget er på rett kurs, har det dei siste dagane kome inn fem kontraktsforlengelser.

Havila Shipping ASA hadde totale inntekter på NOK 1 071,9 mill de første tre kvartala i 2012, mot NOK 991,9 mill i same periode i fjor, altså NOK 80 millioner. Justert for salg av skip i 2011 var skilnaden i totale inntekter NOK 134 millioner kroner.

Administrerende direktør Njål Sævik sier i ein kommentar til tala for 3. kvartal at han er brukbart nøgd, men at dei framleis har ein god del arbeid å gjere før selskapet leverer tal han er heilt nøgd med.

Ikkje nøgd med ankerhandteringsskip i spotmarknaden

- Vi har jobba godt med å få kontraktsdekning på PSV’ene og Subsea-skipa gir gode resultater. Det vi ikke er nøgde med er ankerhåndteringsskipa i spotmarkeden – men det er samtidig her vi regner med å se den største resultatbetringa fremover,” sier han.

Verdi på 7,72 milliardar kroner

Uavhengige meglerar  priser Havila-flåten til vel NOK 7,72 milliarder kroner. Noe som gir en verdijustert egenkapitalverdi på NOK 125 kroner. Dagens aksjekurs ligger rundt NOK 30 kroner – med andre ord under en fjerdedel av verdijustert eigenkapital.

- Jobben med å få på plass ein betre og meir langsiktig gjeldsstruktur er med på å gi oss større handlefridom.  Målet vårt framover er å betre llønsemda i den flåten vi no har – ein Nordsjø-flåte som har ein verdijustert alder på litt over 4 år. Vi aukar med eit nybygg i 4. kvartal, en PSV som går rett ut i en 5 års kontrakt med Statoil,” opplyser administrerende direktør Njål Sævik.