Bankane trur på rask vaksinasjon – ventar renteauke i desember

foto