Regjeringa planlegg å leggje fram eit vegkart for vidare skuleopning neste veke

foto