Mannen vart i Søre Sunnmøre tingrett dømd for ein blant anna å ha køyrt ned ein mann, køyring med promille, påkøyrsel av møtande bil utan å stoppe, villmannskøyring på skuleveg og fleire andre brot på vegtrafikklova. I tillegg til å verte frådømt retten til førerkort for alltid, fekk mannen fem månaders fengsel og ei bot på 20 000 kroner. Retten valde å reagere strengt på det som vert karakterisert som grove lovbrot og mangel på respekt for lovverket, skriv Sunnmørsposten.