Nybygget til Island Offshore kneisar som ein fugl med utslådde vengjer øvst på Borgsteintomta på Saunes. Gjennom den store glasfasaden kan dagleg leiar Håvard Ulstein sjå rett ned på Borgsteinbygget som vart reist 2001. Det var i dette bygget Island Offshore starta opp i april 2004 - med nesten ingen tilsette og eit skip. To år etter hadde reiarlaget vakse seg så stort at der ikkje lenger var plass til dei i Borgsteinbygget. Då "Naustloftet" vart tatt i bruk i starten av desember 2006 hadde reiarlaget 9 skip i flåten og over 300 tilsette. Inkludert skipet som dei skal drifte for African Offshore Service har Island Offshore no 14 skip under bygging. I tillegg er dei sterkt inne på eigarsida i selskapet Maracc som har kontrahert ein spesialrigg til 2,2 milliardar kroner. Island Offshore har ekspandert i rekordfart, og Håvard Ulstein opplyser at dei alt er i ferd med å avhende eit skip i Mexico, og at tre skip til kjem til å forlate floten i løpet av dette og neste år. For å gje rom for endå meir moderne båtar.

Bygd over ein båtgarasje

At nybygget, som er teikna av Sporstøl Arkitekter har fått namnet "Naustloftet" meiner Håvard Ulstein er heilt naturleg, bygd som det er over båtgarasjen til Ulsteinvik Marina. Varmegjenvinning frå Nausutloftet gjer at temperaturen i båtgarasjen har stige mange hakk. Det litt smålåtne namnet "Naustloftet" har konferanse- og møterom som er runne ut av den lokale småbåthistoria. Bell og Barden er gamle fiskeskøyter frå Ulsteinvik, Eikholmen gjekk i rute mellom Ålesund og Ulsteinvik, og Merkur var namnet på skøyta frå Eggesbønes som far til Håvard Ulstein, Henry Ulstein, rømde til England med under andre verdskrig.

Miljøvennleg

Reiarlag har opp gjennom åra hatt tradisjon for å kreere lokala sine med mahogny, teak og mørk skipsplank på golva. Den stilen er fråverande hos Island Offshore. Vi er eit moderne reiarlag som legg vekt på at skipa våre skal vere miljøvennlege. Vi har Miljøsertifikat 14001 og Kvalitetssertifikat ISO 9001. Då ville det ikkje ta seg ut om vi bygde eit hus med treslag som var hogde ut frå regnskogane, slår Håvard Ulstein fast. I staden har det blitt lys eik på golva, skranka i resepsjonen er laga av valnøtt og interiøret elles er i lyse treslag. At klosetta kjem frå Jets Vacuum borgar også for ein miljøvennleg tankegang. Og på veggen heng også eit bevis på at Island Offshore har støtta miljøorganisasjonen Bellona med ein pen pengesum.

Eit mannskapskontor utanom det vanlege

Eg har husets finaste kontor, smiler mannskapssjef Guri Lillebø Sætre. Ho residerer i eit hjørnekontor med utsyn både oppover mot innfartsvegen til Ulsteinvik og bortover mot den gamle sjøbua som Borgstein no set i stand, og der dei også er i ferd med å laga molo. Det er dette kontoret mannskapet om bord i båtane entrar når dei har eit ærend hos Island Offshore, og innom her skal også dei som søkjer jobb i reiarlaget. Det er viktig at dei får eit godt inntrykk. Her kan dei setje seg ned og slappe av, seier Guri Lillebø Sætre, og peikar mot dei svarte skinnstolane med stålrør. Med små fargeklattar strategisk plassert i rommet som bryt dei skarpe linene, synest ho kontoret har blitt svært triveleg.

Kriserom midt i bygget

Det einaste kontoret i heile bygget som ikkje har vindauge, er det såkalla "naudrommet". Det ligg midt i bygningen og skal nyttast dersom det verst tenkelege skulle skje. HMS-ansvarleg Hans Robert Almestad og HMS-inspektør Raymond Kaspersen har planane klare for korleis dei skal handtere naudsituasjonar om bord i fartøya.

Viktig at dei tilsette trivst

Milla Krogstad i Rom as i Ålesund har vore interiørarkitekt og sett sitt preg på nybygget. Håvard Ulstein er svært nøgd med jobben ho har gjort, sjølv om han nokre gonger syntest løysingane var i dyraste laget. Men tilbakemeldingane er at dei tilsette trivst her, og det er bra. For det er like viktig å rekruttere og halde på folka på land, som det er å halde på dyktige sjøfolk, forklarer Ulstein.

Utsikt, eik og glas

Interiørarkitekt Milla Krogstad seier til Vikebladet Vestposten at ho tok utgangspunkt i den flotte utsikta og lyset som er i bygget. Då ho gjekk i gang med i designe interiøret ville ho derfor skape eit transparent uttrykk. Eg la vekt på å skape eit moderne maritimt preg. Stikkord er utsikt, eik og glas, forklarer ho. Krogstad har også lagt vekt på at arbeidsplassane og pauseromma skal ha ulikt preg. Slik at dei tilsette skal få variasjon når dei har pausane sine. Ein god del av møblane og interiørartikalane ho har valt er norsk design, blant anna er der fleire møbelgrupper frå Vatne Møbler. Men eg vil gjerne understreke at eg synest leiinga i Island Offshore sjølve har eit vake auge for kva som er vakkert og funksjonelt, legg Krogstad til. Gjennom interiørarkitektfirmaet Rom er ho no involvert i å designe interiøret til det nye Ulstein Hotel ved Saunesosen.

Plass til vidare ekspansjon

I administrasjonen til Island Offshore i Ulsteinvik jobbar det no om lag 20 personar. I tillegg jobbar det om lag like mange i Island Offshore Subsea i Stavanger, der basen for spesialriggane er plassert. Reiarlaget er no verdsleiande innan brønnintervensjon. Litt av arealet i Naustloftet er i dag leigd bort til eit anna firma på korttidskontrakt, men så raskt som Island Offshore har ekspandert tyder mykje på at det ikkje er lenge til dei treng heile bygget sjølve. I dag blir det nyaste skipet til Island Offshore, "Island Vanguard" døypt ved Aker Yards, Langsten. I samband med dåpen kjem representantar frå Chouest-familien i USA, som er inne på eigarsida i reiarlaget, til Ulsteinvik for mellom anna å sjå nyelokala til Island Offshore. Vi tippar at også delegasjonen frå "over there" let seg imponere over Naustloftet.

Sporstøl Arkitekter har teikna ?Naustloftet?.
Mannskapssjef Guri Lillebø Sætre meiner ho har byggets finaste kontor.
Dagleg leiar Håvard Ulstein i Island Offshore i eit av konferanseromma med utsyn mot sjøen.
Laila Bjerke jobbar i ein resepsjon med skranke av valnøtt-tre, persiske teppe på golvet og norske designmøblar, blant anna frå Vatne Lenestolfabrikk.
HMS-ansvarleg Hans-Robert Almestad (t.v.) og HMS-inspektør Raymond Kaspersen i rommet som er sentral dersom det skulle oppstå krise på eit skip.